Back

Gaeltacht Scholarships

Tá roinn na Gaeilge fíor-shásta len nuacht go bhfuair beirt dhalta ón scoil scoláireachtaí chun na Gaeltachta. Buíochas le ETB Maigh Eo, Sligeach agus Liatroma, beidh Pádraig Duffy ón idirbhliain agus Laura Egan ón gcúigiú bhliain ag freastal ar choláiste samhraidh i mí an Mheithimh. Go n-éirí go geal leo! Bhí scrúdaitheoir na scoláireachtaí an-tógtha le caighdeán na Gaeilge sa scoil agus bhí an mí-ádh ar roinnt dhaltaí eile nár roghnaíodh iad!

The Irish Department were delighted with the news that two of our students received scholarships to the Gaeltacht. Thanks to Mayo Sligo Leitrim ETB, TY student Pádraig Duffy and Laura Egan in fifth year will be attending Irish college in June. The visiting examiner was very impressed with the standard in the school and many students were unlucky no to be chosen.