Irish

Gaeilge in St Joseph’s

St Joseph’s Community College has a very active and dynamic Irish department. The living language is encouraged here through tours, activities, clubs in a modern way. Much emphasis is placed on the living spoken language here. We provide the Optional Oral exam for the Junior Certificate, which is a great help to learners of all abilities. We believe the language should be promoted and fostered by all stakeholders. A spoken language is a living language.

Tá roinn Gaeilge gníomhach agus dinimiciúil anseo i gColáiste Pobail Naomh Iosaef. Cuirtear an Ghaeilge beo chun cinn anseo tríd turasanna go dtí an Ghaeltacht, imeachtaí, clubanna sa scoil i modh atá nua-aimseartha. Cuirtear béim ar an teanga labhartha agus beo. Cuirtear an Bhéaltriail Rognhach ar fáil don Teastas Sóisearach, cabhair mhór d’fhoghlaimeoirí de gach saghas. Creidimid go láidir gur chóir do gach grúpa i bpobal na scoile an teanga a chur chun cinn agus a shealbhú. Beatha teanga í a labhairt!